صادق الحسینی اقتصاد دان خبر از دستور رئیس سازمان بورس به بازرگردانها و شرکت‌ها برای فروش گسترده و حمام خون در بازار بورس داد

دیدگاهتان را بنویسید