نیلوفر آقایی کارشناس مامایی که در اعتراضات پاییز گذشته در مقابل ساختمان نظام پزشکی هدف گلوله پینت بال قرار گرفت و یک چشمش را از دست داد، به بیلبورد شهرداری تهران واکنش نشان داد. او با زدن ضربه به پروتزی که به عنوان چشم مصنوعی در صورتش کار گذاشته شده جمله بیلبورد شهرداری را تکرار کرد و گفت: «البته که در دروغگویان خیری نهفته نیست.»
یک کار توییتر فارسی در این باره نوشت: «از دست دادن بینایی چشم کافی نیست و رسانه‌های تندرو آنها را وادار کرده‌اند جلوی دوربین نشسته، با ناخن به چشم مصنوعیشان ضربه بزنند تا ما صدای خوردن ناخن بهش رو بشنویم که ثابت بشه چشمی در کار نیست!»

دیدگاهتان را بنویسید