🔻 در متن این تعهدنامه آمده « اگر دانشجو در هر تجمع عمومی جامعه و فضای مجازی شرکت کند، یا آرامش عمومی را برهم زند مسئولان قضایی، امنیتی و دانشگاه حق دارند هرگونه برخورد قانونی و قضایی با وی بکنند».

🔻شفاخواه وکیل دانشجویان درباره این تعهدنامه به سایت دیده‌بان ایران گفت:

«تجمعات دانشجویان اعتراضاتی کاملا مدنی و مسالمت‌آمیز و به‌دور از هرگونه خشونت و بی‌نظمی است. فارغ از آن کمیته انضباطی دانشگاه یا هرنهاد نظارتی دیگر در دانشگاه و به طور کل وزارت علوم، چنین اختیاری ندارند که از قول مراجع قضایی و امنیتی هشدار برخورد بدهد که چنین و چنان می‌کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید