به گزارش خبرگزاری فرانسه، توبیاس بیلرستروم امروز در دفاع از حبیب اسیود، توییت کرد:

🔻مجازات اعدام، غیرانسانی و برگشت ناپذیر است و سوئد به همراه دیگر کشورهای عضو اتحادیه اجرای آن را در هر شرایطی محکوم می کند.

🔻 استکهلم از تهران خواسته بود که حکم حبیب اسیود اجرا نشود.

دیدگاهتان را بنویسید