◀️ بودجه ستاد امربه معروف ۱۲۵درصد رشد کرد.

◀️ بودجه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ۴۱۵ درصد رشد کرد و به ۲۶۸ میلیارد تومان رسید

دیدگاهتان را بنویسید