🔹‏سرتان به ⁧ #شاسی_بلند_گیت⁩ گرم است تا حواستان نباشد آمار تورم فروردین ماه را نه مرکز آمار منتشر کرده نه بانک مرکزی! قیمت ها درحالی اردیبهشت ماه افزایش عجیب و غریب دارند و سفره ها هر روز کوچکتر از روز قبل می شوند که فضای مجازی خودش را درگیر یک دعوای حواس پرت کن درون گروهی کرده!

دیدگاهتان را بنویسید