🔹اظهارات جنجالی سجاد پادام، ‌مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار درباره معضل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ماجرای فروش کیش و قشم در نهایت به عزل این مقام دولتی منجر شد. اما سوال اینجاست که آیا با پاک کردن صورت مسئله می‌توان بحران را حل کرد؟ به تازگی علی سعدوندی، اقتصاددان توییتی، از هفت ابربحران کشور نام برده است که بحرانِ صندوق‌های بازنشستگی یکی از آن‌ها.

🔹ابربحران‌هایی که این اقتصاددان توجه‌ها را به آن جلب کرده این هفت مورد است:

ابربحران بازنشستگی
ابربحران بانکی
ابربحران بیمه
ابربحران آب
ابربحران انرژی
ابربحران ابرتورم
و ابربحران سرمایه‌گذاری.

دیدگاهتان را بنویسید