چارلز سوم، پادشاه بریتانیا پس از انجام تشریفات در کلیسای وست‌مینیستر لندن
«تاج سنت ادوارد» را که یکی از تاج‌های سلطنتی بریتانیا محسوب می‌شود، بر سر گذاشت. 

تاج شاهی توسط جاستین ولبی، اسقف اعظم کلیسای کانتربری که رئیس مذهبی کلیسای انگلستان محسوب می‌شود، بر سر چارلز سوم گذاشته شد.

تاکنون شش تن از پادشاهان بریتانیا این تاج را بر سرگذاشته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید