◀️ ‏دیشب رفتم ⁧شهروند⁩ خرید، اولش چنتا بنر ممنوعیت ورود بدون حجاب رو دیدم وقتی رفتم تو دلتون نخواد چنان، زن زندگی آزادی بود که به نظرم باید شهروند تعطیل و ⁧زاکانی⁩ شهردار برکنار بشه.

دیدگاهتان را بنویسید