نمایندگان یک شرکت چینی که امروز در ورزشگاه آزادی حاضر شده بود‌ند می‌گویند برای خرید باشگاه استقلال و بررسی وضعیت آن برای تصمیم‌گیری به ایران آمده‌اند!

دیدگاهتان را بنویسید