امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت که مولوی عبدالحمید در سخنرانی هفتگی خود در مراسم نمازجمعه زاهدان درباره اعدام‌های اخیر در استان سیستان و بلوچستان گفت: «اینها زن و بچه دارند، چه کسی مسئولیت این بچه‌ها را برعهده می‌گیرد، آیا حکومت مسئولیت ندارد؟» او به مقام‌های کشورهشدار داد که این اعدام‌ها در خانواده‌های اعدام‌شدگان، «دشمنی» نسبت به نظام ایجاد می‌کند. گفتنی اینکه، پس از نماز جمعه، معترضان با شعارهای اعتراضی در زاهدان بار دیگر به خیابان آمدند. بر اساس گزارش ‌سایت حال‌وش که اخبار مربوط به سیستان‌وبلوچستان را پوشش می‌دهد، از تاریخ ۹ تا ۱۴ اردیبهشت، ۱۵ شهروند بلوچ با اتهامات مربوط به مواد مخدر و پنج نفر دیگر به اتهام قتل، در زندان‌های مختلف کشور اعدام شدند.

دیدگاهتان را بنویسید