بله دوستان عزیز! توسعه اقتصادی و ساختن کشور در اولویت اول بودن این شکلی است.

دیدگاهتان را بنویسید