🔹 به رئیسی اعلام شده که این چهار وزیر عزل شوند یا استعفا دهند، در غیر این صورت به وظیفه خود عمل می‌کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید