احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران گفت:
🔻دولت‌های مختلف در مسابقه هستند که با ایران ارتباط برقرار کنند.

🔻روحانیت خار در چشم و استخوان در گلوی استکباریان بوده و خواهد بود

🔻روحانیت در سه عرصه فرهنگی، سیاسی و خدمات اجتماعی خدمات شایانی عرضه کرده و می‌کند.

🔻گرچه شیاطین نهاد روحانیت را تخریب می‌کنند، گرچه برخی در فضای مجازی با بی‌هنری در پی تخریب روحانیت هستند اما دلیل این موضوع روشن است. دلیلش آن است که روحانیت خار در چشم و استخوان در گلوی استکباریان بوده و خواهد بود.

🔻آنها می‌خواهند با این فشارها روحانیت از موضع به حق خود عقب نشینی کند اما این آرزو را با خود به گور خواهند برد.

دیدگاهتان را بنویسید