آیت الله علوی بروجردی:
🔻جوان‌های نسل جدید اصلا ارتباطی با ما دارند؟ ما برای آن‌ها بیگانه هستیم. دنبال هرکسی می‌روند غیر از ما!

🔻ما الان فقط اصرار داریم که این دختر حجاب خود را درست کند، در حالی که اصل عقاید او رفته است!

دیدگاهتان را بنویسید