فیلم توضیحات مهاجمی که با قمه به مدرسه رفته و با معلم فرزندش درگیر شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید