🗣 بیت الله ستاریان کارشناس بازار مسکن، با اشاره به روند افزایش قیمت خانه و تبدیل شدن خرید آن به یک آرزو می‌گوید:

◀️ پیش بینی من این است که اگر با این روندی که اکنون داریم، اگر بخواهیم پیش برویم، قطعا مجدد با افزایش قیمت مسکن روبه رو خواهیم شد.این وضعیت ادامه دار خواهد بود و بسیار هم وحشتناک خواهد شد.

◀️ اقتصاد کلان ما فشل است. همه انحصاری که دولت در یدش گرفته، همه اقتصاد ما را فلج کرده است. مسکن آنچنان گریبان ما را گرفته و تا زمانی که ساختار کلی اقتصاد را از این وضعیت خارج نکنیم، مشکل مسکن هم حل نخواهد شد. 50 سال است راهکار می‌گوییم اما دولت ها جسارت نداشتند که عمل کنند و با این شیوه پیش رفتند.

◀️ قیمت مسکن در سال جدید نسبت به سال قبل بسیار بیشتر افزایش دارد، مگر شما یک میلیون مسکن ساخته اید که بگویید نیازمان کمتر شده؟ سال قبل 300 هزار مسکن ساختید که کسری را جبران کنید؟ در بخش رهن و اجاره نیز افزایش قیمت خواهیم داشت.

دیدگاهتان را بنویسید