استاد فقید داود فیرحی، نظریه پرداز و پژوهشگر علوم و اندیشه اسلامی: معاویه امر به معروف و نهی از منکر را از حالت نظارت مؤمنان به دولت خارج کرد و آن را به سمت نظارت‌های مردم به یکدیگر منحرف ساخت و نهادی را نیز به نام هسته تأسیس کرد که دولت را متوجه امر به معروف و نهی از منکر می‌کرد. در حالی که «امر‌به‌معروف» برای «نظارت شهروندان بر دولت» بود، اما به مکر معاویه این واجب معکوس شد و امام حسین(ع) در خطبه سال 60 هجری این حیله را آشکار کرد.

دیدگاهتان را بنویسید