◀️ صندلی‌ها و سکوی آماده شده برای رژه 9 می نیز در تصویر مشخص هستند.

دیدگاهتان را بنویسید