‼️پ ن: در روزی که نمایندگان کنست اسراییل امضا خود را از طرح تجزیه ایران پس گرفتند، مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت کار خیلی راحت از فروش جزیره‌های ایرانی حرف زد!

دیدگاهتان را بنویسید