📝 اعتماد نوشت: با شیشه سیر ترشی، آمده بود سراغ آقا ولی. «این ترشی را بگیر و به جای آن یک مرغ به من بده.» آقا ولی، اما قبول نکرده بود، چون او هم، همزمان با کاهش قدرت خرید مردم و کم شدن سود فروشگاه، خرج و مالیات زیادی دارد. «تا چند ماه پیش افراد پولدار و خیری بودند که ماهانه مبلغی را به صورت امانت برای افراد نیازمند و ناتوان در خرید گوشت و مرغ، می‌گذاشتند، اما از ۷-۶ ماه پیش دیگر از آن‌ها هم خبری نیست و تعدادشان خیلی کم شده.»

دیدگاهتان را بنویسید