ژنرال میخائیل میزینتسف، معاون تدارکات و لجستیک ارتش روسیه به دلیل مشکلات فراوان تامین مهمات و پشتیبانی ارتش روسیه در اوکراین از کار برکنار شده است

میزینتسف به قصاب ماریوپل و حلب شهرت دارد و فرماندهی ریختن بمب های بیشمار برای تصرف این دو شهر بر عهده داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید