این روزنامه در گزارشی اختصاصی مدعی شده نظام ایران، مخالفان را در بریتانیا هدف قرار داده است.

به گزارش این روزنامه برای اولین بار، قربانیان داستان های حیرت آور خود را به اشتراک می گذارند .

دیدگاهتان را بنویسید