کنایه های مدیرمسئول صراط نیوز به صدور حکم‌جلبش توسط قوه قضائه: این حکم جلب ریگی نیست، حکم جلب مدیر یک رسانه است!

دیدگاهتان را بنویسید