این پست دارای یک دیدگاه است

  1. محمدرضا

    توی مزدور کثافت هزاران درد و رنج بر دوش من و خانواده من گذاشتی بی ناموس ،تو و آن محمد پیامبر ت سگ کی هستید که بخواهید برای زن ایران زمین تصمیم بگیرید ،بر گرد و برو فلسطین و عربستان بر گرد به کشورت

دیدگاهتان را بنویسید