سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود که در روز هشتم فروردین ماه آن را منتشر کرد، موارد گسترده نقض حقوق بشر مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر معترضان را مستند کرده است.

این سازمان بین‌المللی در گزارش جدید خود افشا کرده است؛ نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی افزون بر به کارگیری شکنجه در برابر معترضان برای سرکوب اعتراضات و درهم شکستن روحیه اعتراض در میان جوانان، از روش تجاوز و خشونت‌های جنسی در برابر کودکان ۱۲ ساله نیز استفاده کرده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید