در میانِ صدها سال غم و تلخی و ناکامی ، و یا شادی و کامرواییِ ما مردمان در طولِ روزگار، نوروز باستانی زنده مانده است …
نوروزی که خودش و پیش و پسَش ، بهانه‌ای است برای انجام بسیاری از رفتارهایِ نیک …

نوروزی که دشمنانِ زیادی دارد …
دشمنانی که از رگ گردن به ما نزدیکترند!

نوروز باستانی را پاس بداریم؛
به نامِ خداوندِ رنگین کمان …
به یادِ خداوند باوان و آرتین و کیان …

دیدگاهتان را بنویسید