🔹 تحرکات خوبی در حوزه سیاست خارجی رقم زده شده است، اصولگرا، اصلاح‌طلب و همه سیاسیون باید از آنچه برای شرایط امروز و امنیت کشور خوب است حمایت کنند.
🔹اکنون وقت تسویه حساب سیاسی نیست، اگر کار خوب است دیر و زودش مهم نیست و باید در کنار هم باشیم تا هدف ارتباط با همسایگان محقق شود.
🔹بنای ما آشتی با همسایگان است و ما فقط یک استثنا داریم که رژیم صهیونیستی است و اگر آمریکا هم آدم شود و به خواست ملت تن دهد همانطور که رهبر و امام فرمودند ما مانعی نداریم.

دیدگاهتان را بنویسید