کسی که خودروی ۱۰۰ میلیونی خریده و امروز ۴ میلیارد تومان شده، چه گناهی کرده؟

🔹 برای هر چیزی که نمی‌شود مالیات گرفت
مالیات برای زمانی است که شما رونق اقتصادی داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید