یک سایت عربی با انتشار تصویر مذاکرات ایران و عربستان با وساطت و حضور چینی ها نوشت: «خداوند از شما برادران کمونیست چینی خشنود باد که به اختلافی اسلامی و سنی و شیعی که چند دهه ادامه داشت پایان دادید. خداوند پاداش این اقدام را در نامه اعمال شما ثبت کند رفیق شی جین پینگ!»
یک کاربر عرب هم با طنز نوشته است:
اگر ایران و عربستان امسال یک روز مشترک را شروع ماه رمضان اعلام کنند به معنای موفق بودن توافق است در غیراینصورت اون توافق چینی بوده و اصل نیست!

دیدگاهتان را بنویسید