✍️ احمد زیدآبادی
برخی از این کسانی که تا همین هفتۀ پیش سعودی‌ها را عروسک خیمه شب‌بازی آمریکا معرفی می‌کردند اکنون در مقام مدافع سینه‌چاک عادی‌سازی رابطه باعربستان ظاهر شده‌اند.
اینکه افرادی به هر دلیلی تغییر نظر و جهت دهند، از نگاه من کمترین اشکالی ندارد، اما اینکه کسانی اصل موضوع را تحریف کنند و عادی‌سازی رابطه با عربستان را تحت عنوان اقدامی ضدآمریکایی نزد هواداران خود موجه جلوه دهند، احمق مطلق فرض کردنِ آن هواداران نگون‌بخت است!
با این حساب، می‌توان با اسرائیل نیز رابطۀ عادی برقرار کرد و آن را به عنوان کاری ضدآمریکایی به خورد هواداران داد! مگر نه این است که رابطۀ دولت نتانیاهو با دولت آمریکا کاملاً شکرآب شده است به طوری که مقام‌های دولت بایدن در جریان سفر بزالل استموریچ وزیر دارایی اسرائیل به ایالات متحده، حاضر به دیدار با او نشدند و از طرفی، نزدیکان نتانیاهو نیز تظاهرات خیابانی اسرائیلی‌ها علیه او را به نقشۀ وزارت خارجۀ آمریکا و تأمین مالی تظاهرکنندگان توسط آن وزارتخانه، نسبت می‌دهند! از قضا در شرایط حاضر، نزدیکی به دولت نتانیاهو صبغۀ ضدآمریکایی‌تری نسبت به نزدیکی به عربستان دارد. پس اگر صرفِ “ضدآمریکایی” بودن یک عمل ملاک درستی آن در سیاست خارجی باشد، پس چرا با دولت نتانیاهو نه؟!

دیدگاهتان را بنویسید