کمپ متین‌آباد، بزرگترین اکوکمپ کویری ایران نیز پلمب شد. علت پلمب این مرکز گردشگری در آستانه نوروز رعایت نکردن حجاب مسافران اعلام شده است!!
هادی اشرف واقفی، بنیان‌گذار این کمپ گفت: 5هزار مسافر برای نوروز داشتیم و این پلمب شوک اقتصادی به مجموعه وارد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید