⬅️ ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه گفت: مشکلات کنونی جهان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد.

⬅️به گزارش شفقنا از «تاس»، پوتین که روز سه شنبه از یک کارخانه هواپیماسازی دیدار می کرد افزود: البته همه مشکلات بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شروع شد، چرا؟چون نظم جهانی آن زمان – به تعبیری هنوز هم وجود دارد – بعد از جنگ جهانی دوم توسط کشورهای پیروز به ویژه ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی ساخته شد. دولت ها سپس «مناطق نفوذ خود را بین خود تقسیم کردند و با یکدیگر تداخل نکردند.»

⬅️او افزود: «البته مشکلات از جمله بحران کارائیب وجود داشت، اما با این وجود [اتحاد اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده] به نوعی همزیستی رسیده بودند.

⬅️ پوتین همچنین تاکید کرد که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، زمانی که منافع ژئوپلیتیکی برای غرب اولویت ویژه یافت، سیستم جهان دوقطبی «شروع به فروپاشی» کرد و افزود: «صادقانه بگویم، برای مردم نسل من، از جمله خود من، و حتی کمی جوانترها، فروپاشی شوری تاثر برانگیز بود. در این حال به نظر می رسید پس از فروپاشی  هیچ پایه ایدئولوژیکی برای رویارویی غرب و روسیه وجود ندارد و همه چیز برای همیشه خوب خواهد بود. اما معلوم شد که اینطور نیست. معلوم شد که منافع ژئوپلیتیکی آنها [غرب] بسیار مهمتر از تضاد هایی است با اتحاد جماهیر شوروی داشتند.
👇👇👇

دیدگاهتان را بنویسید