علی مطهری: غذاخوری دانشگاه‌ها نباید مختلط باشه
خبرنگار: رستوران‌ها هم همینه
مطهری: اونجا خانواده‌ها باهم میرن
خبرنگار: از کجا میدونی دخترپسرا نمیرن؟
مطهری: ایشالا که نمیرن
خبرنگار: پس کعبه چرا مختلطه؟
مطهری: اونجا فضا روحانیه
خبرنگار: پس حرم امام‌رضا چرا مختلط نیست؟
مطهری: بله؟ اونجا مثل خانه خدا نیست به هر حال حکم اسلامه!

دیدگاهتان را بنویسید