مسئولان «کتابخانه زن» در کابل تایید کردند که به دلیل تهدیدات مکرر ماموران امنیتی حوزه سوم طالبان مجبور شدند، این کتابخانه ویژه برای زنان را ببندند!

دیدگاهتان را بنویسید