🗣 مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس در پاسخ به اینکه فرزند شما بنابر عفو رهبری آزاد شد؟ گفت:

◀️ فکر کنم عفو رهبری شامل پسر من هم شد باید از خودش بپرسید.

دیدگاهتان را بنویسید