رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری:
🔹افزایش دستمزد باعث بیکاری نمی‌شود، طبق آمارها سال گذشته آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافت.
🔹در محاسبه هزینه سبد معیشت صرفاً‌ بحث خوراکی‌ها مطرح نیست, بلکه بحث مسکن، درمان، پوشاک و آموزش نیز باید محاسبه شود.
🔹اگر گروه کارفرمایی و دولت بخواهند چانه زنی بر روی این مبالغ داشته باشند، بیانگر این است که واقعیت جامعه را درک نکرده‌اند. فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت بی معنا است.
🔹با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع  داریم، اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند، این بحران بدتر می‌شود.
🔹با توجه به اینکه کف دریافتی کارگران بسیار پایین است افزایش ۵۷ درصدی هم مبلغ زیادی به حقوق کارگر اضافه نکرد. به طور مثال اگر همین الان ۱۰۰ درصد به حقوق افزوده شود، بازهم دستمزد با خط فقر فاصله چشمگیر دارد

دیدگاهتان را بنویسید