🔸کارگردانی: همه‌چیز همه‌جا به‌یک‌باره؛ دنیل کوان و دنیل شاینرت
🔸فیلمنامه: همه‌چیز همه‌جا به‌یک‌باره
🔸فیلم خارجی: در جبهه غرب خبری نیست
🔸بازیگر مرد: نهنگ؛ برندان فریزر
🔸بازیگر زن: همه‌چیز همه‌جا به‌یک‌باره؛ میشل یئو
🔸مکمل مرد: همه‌چیز همه‌جا به‌یک‌باره؛ کی‌کوان
🔸مکمل زن: همه‌چیز همه‌جا به‌یک‌باره؛ جیمی‌ لی کرتیس
🔸فیلمبرداری: در جبهه غرب خبری نیست
🔸تدوین: همه‌چیز همه‌جا به‌یک‌باره
🔸موسیقی متن: در جبهه غرب خبری نیست
🔸انیمیشن: پینوکیوی گیرمو دل تورو
🔸مستند: ناوالنی
🔸فیلم کوتاه: خداحافظ ایرلندی
در مجموع فیلم‌های «همه‌چیز همه‌جا به یک‌باره» ۷ اسکار و «در جبهه غرب خبری نیست» ۴ اسکار را از آن خود کردند.

دیدگاهتان را بنویسید