آرامکوی عربستان ۱۶۱ میلیارد دلار سود داشته. (حدود ۴۰۰۰ دلار به ازای هر شهروند عربستانی) شرکت نفت ملی ایران رو هم بخاطر کمبود گاز تعطیل کردند. عربستان تازه اندازه یک پنجم ایران هم ذخایر گازی ندارد!

دیدگاهتان را بنویسید