🔹رویا، درنای بلژیکی که برای طی کردن مسیر پروازی امید، تک درنای سیبری به ایران منتقل شده بود، در هنگام بازگشت موفق به خروج از ایران نشد و در اراضی عباس آباد فرود آمد.

🔹این موضوع از ابتدا نیز از سوی کارشناسان حوزه حیات وحش و پرنده شناسان پیش بینی شده بود، چرا که آنها معتقدند چند سال زندگی در اسارت، امکان طی کردن مسیر پروازی به این طولانی را به رویا نخواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید