فیلم روح‌الله خمینی، ۱ شهریور ۱۳۶۶:
اگر ما از قدس بگذریم، اگر ما از صدام بگذریم، اگر ما از همه کسانی که به ما بدی کردند بگذریم، نمی‌توانیم از مسئله حجاز و سعودی بگذریم

دیدگاهتان را بنویسید