🔹سعید سمنانیان به جماران گفت: یک استاد جوان که بیست سال تحصیل کرده و از بقیه عقب مانده است، هم اکنون با حقوق ماهیانه 14 میلیون تومان استخدام می شود آن هم با مراحل اذیت کننده. تشکیل یک زندگی حداقلی برای چنین فردی اصلا امکان پذیر نیست.
🔹اتفاقات نامطلوبی در حال رخ دادن است. برخی با فشار وارد دانشگاه ها می شوند که یک خطا است. این به ضرر سیستم دانشگاهی کشور است.
🔹فاجعه مهاجرت عظیم دانشجویان ما نیز در کمتر کشوری رخ می دهد.
🔹مهاجرت امروزه از سطح دانشجو و اساتید به صاحبان حرفه ها رسیده. هم اکنون می بینیم برخی آشپز، آهنگر، نجار و … توانمند اگر فرصتی پیدا کنند، از کشور می روند.
🔹مقیدترین فرد به مسائل مذهبی را به عنوان جراح نمی توان به اتاق عمل فرستاد.
🔹باید کسانی که میفهمند اداره آموزش عالی چگونه است، بدون قرار گرفتن در معرض اعمال نفوذ و فشار، در راس علم کشور و دانشگاه­ها قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید