🔹 پس از عملکرد بسیار ضعیف شهرداری اراک و تصمیم چندباره برخی اعضای شورا برای برکناری شهردار، بازهم اعضای شورا به یکدیگر پشت پا زدند!

🔹 طبق آمار منتشره مبلغ هنگفت (نزدیک ۹۰۰میلیارد تومان) اعتبار شهرداری نزد بانک‌ها مانده و پروژه خاصی برای آنها تعریف نشده است
شهرداری که تنها به گرفتن سود بانکی اکتفا کرده است نتوانسته ظرفیت های عظیم شهر ابرصنعتی اراک را به درستی درک و بالفعل کند

🔹 با اینحال عجیب است تیمی که تحت عنوان ائتلاف و غیره در یک لیست رای آورده‌اند در کمتر از نیمه عمر شورا به اختلاف شدید افتاده اند

دیدگاهتان را بنویسید