🔹 دیروز؛ در زمان حسن روحانی، یک عده نادان به سفارت عربستان حمله کردند و روابط دیپلماتیک دو کشور را از بین بردند و هر روز پای پیک نیک علیه دولت تیتر میزدند. حالا امروز همان تندروها باز هم سر گاز پیک‌نیک خوشحال اند که روابط بین دو کشور برقرار شده و برگشتیم به ۸ سال قبل!!

دیدگاهتان را بنویسید