سایت خبری هشت صبح که اخبار افغانستان را پوشش می‌دهد نوشت:
ملا هبت‌الله، رهبر گروه طالبان، به اعضای این گروه دستور داده است که برای پیش‌برد جنگ در خارج از کشور آماده‌گی بگیرند. این موضوع در گزارش نشست هبت‌الله با رییسان منابع بشری نهادهای زیر کنترل طالبان تصریح یافته است. نسخه‌ای از این گزارش که به روزنامه ۸صبح رسیده است، نشان می‌دهد که هبت‌الله زیر دستانش را برای گسترش جنگ فرامرزی تشویق می‌کند. به گفته او، جنگ‌جویان طالبان باید زره‌های‌شان را بر تن کنند و برای حاکم‌ کردن شریعت در سراسر جهان آماده شوند. هبت‌الله تصریح کرده است که روزی اعضای طالبان را به دیگر نقاط جهان اعزام خواهد کرد! در بخشی از سخنرانی ملا آمده است: هر زمانی که همه مردم افغانستان آماده قربانی برای دین شدند، در آن ‌صورت هر کجا که امر اعزام را برای‌تان صادر نمودم، شما باید آن‌جا بروید. اگر واقعاً خواهان حاکمیت دین و شریعت هستید، پس آماده قربانی شوید و زره را بپوشید!

دیدگاهتان را بنویسید