در ویدیو رئیس آبرسانی طالبان برای ولایت هرات در روز روشن در حالی هدف قرار می گیرد که فرد دیگر در حال فیلمبرداری است.

دیدگاهتان را بنویسید