در چین، والدین دختر متوجه بزرگ شدن جمجمه او شدند و همچنین مشکلاتی در مهارت های حرکتی وجود داشت. جراحان وقتی متوجه شدند که همه اینها به خاطر جنین دوقلو این دختر است که در مغز او قرار دارد، وحشت کردند. بدن 10 سانتی متری برای مدتی در سر کودک رشد کرد.

یک ناهنجاری مشابه تنها حدود 200 بار ثبت شد و تنها 18 مورد از آنها در جمجمه یافت شد.

دیدگاهتان را بنویسید