🔹جای شگفتی نبود با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چینی ها در بلاد عرب، امنیت سرمایه گذاری تضمین شود.عربستان نیز چنین میخواهد
🔹 چیزی که ما هرگز درک نکردیم. اگر بعد از برجام میفهمیدیم که با آمدن سرمایه های خارجی امنیت، میخریم حال و روزمان بهتر از این بود
🔹انگیزه ایران و عربستان از این آشتی تفاوتهای ماهوی دارد اما انگیزه چینی ها مبرهن است. چینی ها در کنار دستاوردهای اقتصادی براحتی آب خوردن، ایرانی های گوش به فرمان را به صلح می کشانند و عربستانی که تشنه امنیت برای آینده درخشان خود است از آن استقبال می کند و اینها همه در فرصت جای خالی آمریکا در منطقه تبلور می یابد
🔹آشتی ایران و عربستان را باید در ۳ مرحله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تحلیل و از داوری زودهنگام میان و بلند مدت آن پرهیز کرد
🔹فعلا از آثار شیرین کوتاه مدت آن باید لذت برد که درست مانند آب یخی است بر این مملکتی که از سرو ورویش آتش می بارد

دیدگاهتان را بنویسید