🔹یک گروه مالی بسیار بزرگ در کالیفرنیا ورشکسته شد تا به گفته ناظران اقتصادی، بزرگترین ناکامی بانکی بعد از بحران اقتصادی سال 2008 رقم بخورد.

🔹 به نقل از فرانس24؛ ناظران و تنظیم‌گران بانکی کالیفرنیا روز جمعه پرونده گروه مالی «SVB» را بستند تا که بزرگترین ورشکستگی بانک از زمان بحران مالی 2008 صورت گیرد. نهادهای نظارتی کالیفرنیا به سرعت برای محافظت از سپرده گذاران حرکت کردند زیرا بحران در این «وام دهنده متمرکز بر استارتاپ» در بازارهای جهانی اثر گذاشته و سهام بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهد.
ورشکستگی بانک سیلکون ولی اولین رخداد از نوع خود در سال 2023 است و باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها از دومینوی احتمالی در ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی آمریکا و دیگر نقاط جهان بیمناک باشند. سهام این بانک در روز جمعه پس از افت 66 درصدی در معاملات قبل از بازار متوقف شد

دیدگاهتان را بنویسید