در این منشور بر پیگیری موارد مهمی از قبیل باورهای مشترک نیروهای خواهان تغییر نظام جمهوری اسلامی برای رسیدن به ایران دموکراتیک، حقوق بشر و کرامت انسانی، عدالت، صلح و امنیت، پایداری محیط زیستی، شفافیت و رفاه اقتصادی تاکید شده است.

نشست دانشگاه جورج تاون با حضور، شیرین عبادی، عبدالله مهتدی، مسیح علی‌نژاد، رضا پهلوی و حامد اسماعیلیون برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید